Centre integrat

Des de l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament ha reconegut la labor de formació integral que du a terme l'Escolania des de fa segles i l’ha considerada Centre docent privat (no concertat) d’ensenyament bàsic i artístic, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, que cobreix una part de les despeses de personal.

Aquesta consideració de centre integrat facilita als nostres alumnes compaginar alhora els ensenyaments generals obligatoris i els musicals amb la seva participació en el Cor.

En acabar la seva estada a l’Escolania poden continuar la seva formació musical en qualsevol Conservatori o Escola de Música.