Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per Escolania de Montserrat (a partir d’ara EdM) , amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.escolania.cat, està registrat a favor d’EdM, amb CIF R0800106G i domicili social a Passeig de l´Escolania, s/n, 08199-Montserrat (Barcelona). Telèfon de contacte 938 777 767 i adreça de correu electrònic escolania@escolania.cat.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva d’EdM, corresponent a EdM l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant, en queda prohibida la transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa d’EdM.

3. Contingut de la web i enllaços. L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir-hi no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre EdM i l'usuari.

EdM no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. EdM tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.escolania.cat. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que EdM tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. EdM es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. EdM no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a EdM, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des d’EdM no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

EdM també queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes o omissions en la informació que es faciliti quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l'usuari. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a EdM al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

EdM incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. EdM no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal d’EdM o a la de correu electrònic.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, qualsevol reclamació referent als continguts d’aquesta pàgina web està sotmesa a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.